Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2015

allpathetic
..żadna wielka miłość nie umiera do końca. Możemy do niej strzelać z pistoletu lub zamykać w najciemniejszych zakamarkach naszych serc, ale ona jest sprytniejsza - wie, jak przeżyć. Potrafi znaleźć sobie drogę do wolności i zaskoczyć nas, pojawiając się, kiedy jesteśmy już cholernie pewni, że umarła, albo, że przynajmniej leży bezpiecznie schowana pod stertami innych spraw
— Jonathan Carroll- "Poza ciszą"
Reposted byIamalittledreamerunknown6introvertedAnulaaaAnulaaa
allpathetic
ja jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz 
— Halina Poświatowska

May 11 2015

allpathetic
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaunknown6 unknown6
allpathetic
1043 9212
Reposted fromcardboardbox cardboardbox viaunknown6 unknown6
allpathetic
3404 3a55
Reposted fromministerium ministerium viaunknown6 unknown6
allpathetic
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaunknown6 unknown6
allpathetic
I myślę, że to będzie kiedyś piękne: powiedzieć komuś nie tylko chodź, ale w końcu też: zostań.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromsofever sofever viaunknown6 unknown6

May 09 2015

5396 a276 500

yxen:

This stunning sunset reflects off a body of water in the Okavango Delta, Chobe National Park, Botswana, 1988. (Photo: Frans Lanting)

Reposted fromjessthekidxx jessthekidxx viaavaritia avaritia
allpathetic
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontforgetme dontforgetme

April 17 2015

allpathetic
5657 53d2
Reposted fromnigiri nigiri viawhalem whalem
allpathetic
4775 364a
Reposted fromtaSowa taSowa viawhalem whalem
allpathetic
allpathetic
3490 6fab
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaszydera szydera
allpathetic
1155 410f 500
Submarine 2010
Reposted fromsherwood sherwood viaszydera szydera
allpathetic
allpathetic
9374 0331 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialoveit loveit
allpathetic
6295 db67
Reposted from13thfriday 13thfriday viadiedrunk diedrunk

April 13 2015

3113 b67a 500
allpathetic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl